Respectful Care and Play

Naturally Artists is a project that values respectful care and play with children. We provide a space that allows each child the consideration of being competent of autonomous actions which generates relationships based on listening and observing. We respect each child’s maturation time through allowing and accompanying the child to find solutions for themselves through exploration and play.

Child care for children ages 1 to 3 years.


Joc Respectuosa

Naturally Artists és un projecte que valora el coneixement cultural respectuós. Oferim un espai que permeti a cada nen la consideració de ser competent en accions autònomes que genera relacions basades en l’escolta i l’observació. Respectem el temps de maduració de cada nen permetent i acompanyant-lo a trobar solucions per si mateix mitjançant l’exploració i el joc.

Cura infantil per a nens d’1 a 3 anys.